DSC_1048

Návrh Pražské deklarace zveřejněn, aneb očekávání od Evropského Habitatu

V termínu 16. – 18. 3. 2016 proběhne v Praze regionální konference OSN Evropský Habitat. Delegáti schválí strategický dokument Pražskou deklaraci, na jejímž finálním znění se dohodnou národní delegace 56 členských států Evropské hospodářské komise OSN a partneři. Pražská deklarace spolu s dalšími příspěvky přednášejících budou návodem, jak najít rozvojovou vizi a plánovat rozvoj území v tomto regionu.

 

Evropský Habitat, který proběhne v Praze ve dnech 16. – 18. 3. 2016, je součástí oficiálního přípravného procesu celosvětové konference Habitat III. Jednání regionální konference s tématem Bydlení v životaschopných městech navážou na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení. Pražská konference bude diskutovat finální podobu strategického dokumentu Pražská deklarace, který bude na závěr schválen. První návrh textace byl projednán plénem Výboru pro bydlení a management pozemků Evropské hospodářské komise OSN v prosinci 2015 a následně připomínkován delegáty členských zemí. Aktuální návrh Pražské deklarace bude prezentován Českou republikou. Schválená deklarace bude oficiálním příspěvkem evropského regionu k summitu Habitat III. a podkladovým materiálem pro přípravu Nové Agendy pro města. Ta naváže na dokument Habitat Agenda schválený při předchozí celosvětové konferenci o bydlení a rozvoji městHabitat II v Istanbulu v roce 1996.

Evropský Habitat má během jednání identifikovat a navrhnout řešení nových výzev v oblasti bydlení a rozvoje měst. „Konference bude unikátní možností diskutovat s odborníky na rozvoj sídel, kteří mají přímý přesah do praxe a hluboké zkušenosti z různých geografických oblastí. Jsme hrdí na to, že se centrem diskusí o udržitelném rozvoji a plánování sídel stane právě Praha. Vnímám to zároveň jako ideální možnost pro pracovníky z oblasti územního plánování z celé republiky a zástupce samospráv, kteří se mohou ve velkém počtu debat zúčastnit, ptát se a čerpat informace pro svoji praxi,“ říká Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Experti se během svých příspěvků dotknou zásadních témat, jakými jsou dostupné bydlení pro všechny a udržitelný rozvoj sídel s minimálním negativním vlivem na životní prostředí. Pražská deklarace by měla přinést recept, jak se vyrovnat s chudobou ve městech, jak reagovat na demografické změny ve složení obyvatelstva, kdy hlavním tématem je změna průměrného věku městského obyvatelstva, resp. stárnutí populace. Dokument se bude věnovat také klimatickým změnám a jejich úzkému vztahu k rozvoji měst, dopravě a mobilitě v sídlech a produkci CO2. V jednom z bodů se zaměří i na rozvoj sídel bez živelného překročení tzv. první hranice města, tedy využití volných ploch k dostavbě uvnitř sídel, bez nekontrolovaného růstu aglomerací a enormnímu záboru další půdy. Dalším z témat Pražské deklarace bude také obnova nevyužitých budov, či částí sídel za využití adekvátních, ekologických technologií. „Věřím, že Pražská deklarace bude dokumentem, který i nám v České republice a v Praze pomůže vyjasnit pohled na vizi dalšího rozvoje měst, která by měla obsahovat více iniciačních impulsů než restrikcí, jen tak bude vizí, která může města posunout dopředu,“ popisuje očekávání dopadu Evropského Habitatu na Českou republiku a Prahu Karla Šlechtová.

Konference se zúčastní nejen delegáti z členských zemí, témata jsou přínosná také pro politickou reprezentaci, zástupce samospráv, představitele univerzit, pro studenty i pro zástupce soukromého sektoru či neziskových organizací.

Please follow and like us:
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *